Sổ tay chính sách

Các sổ tay chính sách tại BCIS ghi chép đầy đủ thông tin, nội quy và các mong đợi của nhà trường dành cho học sinh. Ban Giám Hiệu khuyến khích phụ huynh nghiên cứu kỹ cuốn sổ tay này và thảo luận cùng con của mình.

SỔ TAY PHỤ HUYNH 2021 - 2023 - DOWNLOAD

SỔ TAY CHÍNH SÁCH BẢO VỆ TRẺ EM - DOWNLOAD

MÔ HÌNH CHUYỂN ĐỔI SANG NỀN TẢNG DẠY HỌC TRỰC TUYẾN | 03/2021

Nếu phụ huynh có bất cứ thắc mắc gì về những nội dung được ghi trong tài liệu, xin vui lòng liên hệ phòng học vụ BCIS để được giải đáp thêm. 

×
Mọi thắc mắc cần giải đáp, vui lòng liên hệ đến Hotline: (028).54.123.456
Gặp trực tiếp các chuyên viên tư vấn bằng cuộc gọi video thông minh, trải nghiệm ngay!